Ulica 16.kolovoza/augusta bb, 72260
Izbornik
Naslovnica
O nama
Povijest/istorija
Uprava
Sjednice OV-a
Odluke,zakljuci i dokumenti OV-a
Javne nabavke
Gospodarstvo
Turistička razglednica
Smještaj i ugostiteljstvo
Obrazovna i socijalna infrastruktura
Vjerski život
Kultura
Sport
Fotogalerija
Servisne informacije
Linkovi
Kontakt
Traži
Kantonalna uprava za branioce/Kantonalna uprava za branitelje raspisala KONKURS/NATJEČAJ PDF Ispiši E-mail
Napisao Opcina Busovaca   
Monday, 01 February 2016
 Na osnovu člana 34. Zakona o dopunskim pravima branilaca (Službene novine SBK broj 9/14 i 12/14) i člana 2 Pravilnika o ostvarivanju prava na stipendiju, Kantonalna uprava za branioce/Kantonalna uprava za branitelje raspisuje:
 
KONKURS
za dodjelu stipendija djeci branilaca/branitelja
za akademsku 2015/2016 godinu
 
 
 I . Pravo na dodjelu stipendije
 
Kantonalna uprava za branioce/Kantonalna uprava za branitelje raspisuje konkurs za dodjelu stipendija za akademsku 2015/2016 godinu redovnim studentima prvog ciklusa II, III i IV godine studija, i integralnog studija II, III, IV, V i VI godine.

II. Pravo učešća na konkursu imaju:

1. djeca branitelja bez oba roditelja,
2. djeca šehida / poginulih branitelja,
3. djeca umrlih vojnih invalida,
4. djeca ratnih vojnih invalida,
5. djeca mirnodopskih vojnih invalida,
6. djeca nosioca ratnog priznanja – odličja,
7. djeca demobiliziranih branilaca.
 
III. Neće biti uzete u razmatranje prijave:
 
1. studenata prve godine studija,
2. studenata koji su upisali drugi ili treći ciklus studija,
3. studenata koji su smješteni u studentske domove,
4. vanrednih studenata,
5. studenata – apsolvenata,
6. studenata koji su u tekućoj studijskoj godini na istom ili drugom fakultetu ponovno upisali istu godinu studija,
7. studenata koji primaju stipendiju drugog davaoca,
8. studenata koji žive u zajedničkom domaćinstvu čiji prihod po članu prelazi iznos od 400,00 KM,
9. studenata koji sa danom objave konkursa navršavaju 25. godina života,
10. studenata koji su zasnovali bračnu zajednicu.
 
Prihod iz tačke 8. ne odnosi se na djecu bez oba roditelja i djecu poginulih branitelja.
Ukoliko se u postupku dodjele stipendija utvrdi da je student dao netačne podatke ili dokumente koji se traže ovim konkursom isti se eliminira iz daljnjeg postupka dodjele stipendija.
Stipendija može biti dodjeljena samo jednom studentu iz porodičnog domaćinstva.
 
IV. Uz prijavu na konkurs prilaže se:
 
1. ovjerenu kopiju lične karte, ne stariju od 30 dana,
2. potvrdu o redovnom studiju da je prvi put upisana navedena godina studija, original ili ovjerena kopija,
3. izjava studenta da ne prima stipendiju drugog davaoca, ovjerena u općini, ne starija od 30 dana, original ili ovjerena kopija,
4. smrtni list za oca, za djecu bez oba roditelja, original ili ovjerena kopija,
5. smrtni list za majku, za djecu bez oba roditelja, original ili ovjerena kopija,
6. za porodice poginulih i ratne vojne invalide, uvjerenje o visini porodične ili lične invalidnine, ne starije od 30 dana, original ili ovjerena kopija,
7. za dobitnike ratnih priznanja rješenje o mjesečnom novčanom dodatku, original ili ovjerena kopija,
8. za dobitnike ratnih priznanja koji nemaju pravo na mjesečni novčani dodatak, ovjerena kopija ratnog priznanja,
9. za demobilizirane branioce, uvjerenje o pripadnosti oružanim snagama, original ili ovjerena kopija,
10. kućna lista, ne starija od 30 dana, original ili ovjerena kopija,
11. kopiju tekućeg računa,
12. potvrdu o upisu u tekuću školsku godinu, za djecu koja su redovni učenici osnovnih i srednjih škola ili redovni studenti, original ili ovjerena kopija,
13. rodne listove za djecu predškolskog uzrasta, original ili ovjerena kopija,
14. vjenčani list za roditelje podnosioca prijave, ne stariji od 6 mjeseci, original ili ovjerena kopija,
15. uvjerenje Službe za zapošljavanje za članove domaćinstva koji se vode na evidenciji nezaposlenih lica a stariji su od 15 godina, ne starije od 30 dana, original ili ovjerena kopija,
16. uvjerenje PIO / MIO da se član domaćinstva ne nalazi u matičnoj evidenciji osiguranika, za nezaposlene članove domaćinstva koji se ne vode na evidenciji Službe za zapošljavanje, ne starije od 30 dana, original ili ovjerena kopija,
17. potvrdu o visini plaće za bilo koji mjesec u zadnja 3 mjeseca – original ili ovjerena kopija,
18. ako zaposlenik nije u mogućnosti priložiti potvrdu o visini prosječne plaće dostavlja uvjerenje PIO/MIO da se nalazi u matičnoj evidenciji osiguranika (radnici na čekanju), ne stariji od 30 dana, original ili ovjerena kopija,
19. ček PIO/MIO o visini penzije/mirovine (porodična penzija/mirovina, starosna penzija/mirovina, invalidska penzija/mirovina), ne stariji od 90 dana, original ili ovjerena kopija,
20. dokaz o visini inostrane penzije/mirovine, ne stariji od 90 dana, original ili ovjerena kopija,
 
V. Djeca branitelja bez oba roditelja i djeca poginulih branitelja ostvaruju pravo na dodjelu stipendije bez obzira na prihode zajedničkog domaćinstva.
 
VI. Djeca branitelja bez oba roditelja i djeca poginulih branitelja ostvaruju pravo na dodjelu stipendije bez bodovanja.
 
VII. Stipendija za akademsku 2015/2016. godinu isplaćuje se u 10 (deset) jednakih mjesečnih rata u novčanom iznosu od 100,00 KM mjesečno.
 
VIII. Konkursni postupak sprovodi se u skladu sa Pravilnikom o ostvarivnju prava na stipendiju.
 
IX. Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
 
Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom podnose se Kantonalnoj upravi za branioce/branitelje putem pošte, na adresu Stanična 43. Travnik.
 
Lista prioriteta za dodjelu stipendija objavit će se na oglasnoj ploči i internet stranici Vlade SBK/KSB.
 
X. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
 
XI. Prijava i dokumentacija za dodjelu stipendije ne vraća se podnosiocu zahtjeva.
 
                                                                 
                                                                                                                                                  D I R E K T O R
                                                                                                                                                    Esad Crnica
 
 

 

 
< Prošli   Sljedeći >
Calendar
Kalendar

Advertisement
brojac poseta
Brojač posjeta
Anketa
Da li Vam se dopada naša stranica?
 
© 2019 Opcina Busovaca