Danas 28. sjednica Općinskog vijeća Busovača
Napisao Opcina Busovaca   
Thursday, 17 December 2015
 Danas, 17. decembra 2015. godine, s početkom u 9,00 sati u velikoj sali Općinskog vijeća Busovača bit će održana 28. sjednica Općinskog vijeća Busovača.

Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED:

1.Prezentacija o statusu projekta “Plava voda” – 2015. godina;
2.Prijedlog Proračuna Općine Busovača za 2016. godinu;
3.Prijedlog odluke o izvršenju Proračuna za 2016. godinu;
4.Prijedlog programa rada Općinskog vijeća Busovača za 2016. godinu;
5.Prijedlog odluke o utvrđivanju vrijednosti boda za obračun komunalne naknade za 2016. godinu;
6.Prijedlog odluke o izmijeni i dopuni Prostornog plana PP “Busovača do 2026. godine” – Draga;
7.Prijedlog odluke o parcelaciji Poslovne zone “Silos” utvrđene u PP “Busovača do 2026. godine”;
8.Tekuća pitanja.

                                                                                    Predsjedateljica
                                                                            Općinskog vijeća Busovača
                                                                              Mirjana Plavčić, dipl. ecc.