Izvještaj o realizaciji akcije čišćenja i uređenja okoliša
Napisao Opcina Busovaca   
Friday, 25 March 2016
 Na inicijativu kolektiva Srednje Škole Busovač, uz potporu Projeka "Let's Do It" i Službe za civilnu zaštitu općine Busovača, u dane 17.03. i 18.03.2016.godine realizirana je velika akcija čišćenja i uređenja okoliša na području naše općine. Akcija je organizirana i provedena pod radnim nazivom "U susret proljeću" i u njoj je učestvovalo 257 učesnika. U akciji čišćenja učestvovali su učenici i nastavno osoblje Osnovnih škola Busovača, Kaonik, Kaćuni i područne škole Katići - Merdani, Srednja škola Busovača, članovi Udruge planinara, lovačkog društva "Kaćunski zec", članovi NK Busovača, udruga žena "Kraljica Katarina" i udruga žena MZ Donje Polje,zatim aktivisti i mještani mjesnih zajednica Gusti Grab, Donje Polje, podružnica Bešići, Ivančica - Ravan, Merdani i MZ Busovača. 
Općina Busovača je osigurala dovoljnu količinu jednokratnih i višekratnih rukavica, vreća za smeće i određenu količinu osvježavajućih napitaka za učenike - učesnike ove akcije. U akciji su očišćena školska dvorišta i igrališta, travnjaci, nekoliko manjih divljih deponija otpada, čišćeno je duž saobraćajnica/prometnica kao i duž nekolicine lokalnih vodotoka. Odvoz prikupljenog otpada realiziran je uz koordiniranu i uspješnu potporu djelatnika JKP "Komunalac" Busovača i medijsku potporu Radio stanice/postaje Busovača.