Šah
Napisao Opcina Busovaca   
Saturday, 02 February 2008

Šahovski klub Busovača utemeljen je 1983. godine. Klubom rukovodi Izvršno vijeće, a na pojedinačnim prvenstvima postižu zapažene rezultate.

Dosadašnji rezultati dovoljna su garancija još bolje organizacije i još većih uspjeha, kako pojedinaca, tako i kluba u cjelini.