Održan sastanak sa članovima Radne grupe u saradnji sa međunarodnom organizacijom World Vizions Sa
Napisao Opcina Busovaca   
Thursday, 23 March 2017
Jučer, 23.03.2017. godine sa početkom u 11,00 sati u prostorijama male sale općine Busovača, održan je prvi sastanak sa Radnom grupom na izradi školskih planova za postupanje i odgovor na katastrofe uzrokovanje prirodnim i drugim opasnostima, kao i primjenu mjera predviđenih tim planovima koje će biti usklađene sa općinskim planovima za smanjenje rizika od katastrofa. Dakle, radi se o Projektu "Sigurnije škole u BiH - Škole skrojene za sigurno djetinstvo". Projekt ima cilj pružiti podršku osnovnim i srednjim školama u 7 općina u Bosni i Hercegovini. Osnovna škola "Busovača" u Busovači je jedna od tih škola koja je izabrana. Predstavnici međeunarodne organizacije "World Vizions" Sarajevo su na samom početku kao uvod predstavili kraći film sa pregledom prirodnih katastrofa od poplava, požara, zemljotresa i dr. i način postupanja  i stečenih zananja sprovedenih kod djece u školama. Isiti film možete pregledati na sljedećem linku: http://www.wvi.org/bs/bosna-i-hercegovina/video/budimo-informisani-budimo-spremni koji je preuzet sa stranice međunarodne humanitarne organizacije World Vizions BiH.