ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE ZA NABAVKU GORIVA ZA POTREBE OPĆINE U 2017.G.
Napisao Opcina Busovaca   
Friday, 14 April 2017
 
 
ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE ZA NABAVKU GORIVA ZA POTREBE OPĆINE U 2017.G.