Odluka o izboru i Zapisnik o ocjeni ponuda-Nabavka i isporuka putnič. moto. vozila za potrebe općine
Napisao Opcina Busovaca   
Saturday, 07 October 2017
Odluka o izboru i Zapisnik o ocjeni ponuda-Nabavka i isporuka putničkog motornog vozila za potrebe općine