ODLUKA, RJEŠENJE I JAVNA LICITACIJA O PRODAJI SLUŽBENOG MOTORNOG VOZILA "PEŽO" 407 OPĆINE BUSOVAČA
Napisao Opcina Busovaca   
Tuesday, 31 October 2017
 
 
 
 
 
ODLUKA, RJEŠENJE I JAVNA LICITACIJA O PRODAJI SLUŽBENOG MOTORNOG VOZILA "PEŽO" 407 OPĆINE BUSOVAČA