Odluka o prihvatanju ponude-Rekonstrukcija dotrajalog sanitarnog čvora i kanalizacione mreže, te kre
Napisao Opcina Busovaca   
Saturday, 30 December 2017

Odluka o prihvatanju ponude-Rekonstrukcija dotrajalog sanitarnog čvora i kanalizacione mreže, te krečenje objekta u JU Centar za socijalni rad Busovača