Sutra 10. sjednica Općinskog vijeća Busovača
Napisao Opcina Busovaca   
Wednesday, 21 February 2018
 Sutra, 22.02.2018. godine sa početkom u 9,00 sati u velikoj sali Općine Busovača, održat će se 10. sjednica Općinskog vijeća Busovača. Za sjednicu je predložen sljedeći

Dnevni red:

 

 
 
 
 
 
1. Izvješće o izvršenju Programa rada Općinskog vijeća za 2017. godinu;
2. Informacija o radu radnih tijela Općinskog vijeća za 2017. godinu;
3. Nacrt programa rada Općinskog vijeća za 2018. godinu;
4. Prijedlog rješenja o imenovanju Pere Markovića za člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Busovača;
5. Informacija o harmonizaciji katastra i gruntovnice za Katastarsku općinu Busovača;
6. Informacija o pristupanju izrade prijedloga odluke o obilježavanju i evidentiranju naziva naseljenih mjesta, naselja, ulica i trgova te uređivanje kućnih brojeva na području općine Busovača;
7. Tekuća pitanja.
 
                                                                                                                                               Predsjednik OV Busovača
                                                                                                                                                 Josip Mravak, dipl.ecc