Nacrt statuta Općine Busovača
Napisao Opcina Busovaca   
Wednesday, 27 February 2008
              Radi provođenja javne rasprave o Nacrtu Statuta Općine Busovača isti će biti dostavljen mjesnim zajednicama, javnim poduzećima i ustanovama, udrugama građana i nevladinim organizacijama na području općine Busovača.

              Javna rasprava će trajati do kraja ožujka, nakon koje će Komisija za propise sačiniti Prijedlog statuta i isti dostaviti Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

 

NACRT STATUTA OPĆINE BUSOVAČA