Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Nabavka i sukcesivna isporuka uglja za potrebe Općine Busova
Napisao Opcina Busovaca   
Thursday, 05 July 2018
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Nabavka i sukcesivna isporuka uglja za potrebe Općine Busovača za grejnu sezonu 2018./19. godinu