Odluka o izboru i Zapisnik o ocjeni ponuda - Nabavka i isporuka posipnog materijala - troske za zims
Napisao Opcina Busovaca   
Monday, 05 November 2018
Odluka o izboru i Zapisnik o ocjeni ponuda - Nabavka i isporuka posipnog materijala - troske za zimsko održavanje puteva na području općine Busovača ukupne količine 515 tona