Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Napisao Opcina Busovaca   
Friday, 08 February 2019
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- uređenje sale Doma mladih u Kaćunima - dječije obdanište
 
 Zapisnik o ocjeni ponuda - Doma mladihu Kaćunima - dječije obdanište
 
 Izvještaj o toku i završetku E-aukcija - Uređenje sale Doma mladih u Kaćunima - dječije obdanište