JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVNIH ODBORA JU DOM ZDRAVLJA I JU APOTEKA/LJEKARNA BUS.
Napisao Opcina Busovaca   
Wednesday, 24 April 2019
  
JAVNI OGLAS ZA
IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVNIH ODBORA JAVNE USTANOVE DOM ZDRAVLJA  BUSOVAČA I JAVNE USTANOVE GRADSKA APOTEKA/LJEKARNA BUSOVAČA
 
PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA JU DOM ZDRAVLJA BUSOVAČA I GRADSKA APOTEKA/LJEKARNA BUSOVAČA