JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVNIH ODBORA JU CENTAR ZA SOC. RAD I JU GRAD. KNJIŽNICA
Napisao Opcina Busovaca   
Wednesday, 24 April 2019
 
JAVNI OGLAS ZA
IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVNIH VIJEĆA JAVNE USTANOVE CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BUSOVAČA I JAVNE USTANOVE GRADSKA KNJIŽNICA/BIBLIOTEKA BUSOVAČA
 
PRIJAVNI NA JAVNI OGLAS ZA JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BUSOVAČA I GRADSKA KNJIŽNICA/BIBLIOTEKA BUSOVAČA