Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma
Napisao Opcina Busovaca   
Saturday, 27 July 2019
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma
 
Zapisnik o ocjeni ponuda
 
  Izvještaj o toku i završetku E-aukcije - Asfaltiranje, rekonstrukcija i sanacija puteva na području općine Busovača