Odluka o izboru najpov. pon., Zapisnik o ocijeni pon. i Izv. o e-aukciji-Čišćenje korita rijeka, pot
Napisao Opcina Busovaca   
Wednesday, 11 September 2019
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Zapisnik o ocijeni ponuda i Izvještaj o provedenoj e-aukciji