Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i Zapisnik o oc.ponuda-Red. zimsko održ. grad. ul. 2019/20.g
Napisao Opcina Busovaca   
Monday, 07 October 2019
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i Zapisnik o ocijeni ponuda-Redovno zimsko održavanje gradskih ulica i javnih i nekategorisanih puteva na području općine Busovača za zimu  2019/20.godinu