ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE-ODRŽAVANJE SOFTVERA NA SERVERIMA U UREDU NAČ. I MATIČ. UREDU I INFO CENT
Napisao Opcina Busovaca   
Friday, 24 January 2020
ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE-ODRŽAVANJE SOFTVERA NA SERVERIMA U UREDU NAČELNIKA, MATIČNOM UREDU I INFO CENTRU