ZAPISNIK O OCJENI PONUDA I ODLUKA O IZBORU-NABAVKA I ISPORUKA KOMUNALNOG VOZILA ZA SAKUPLJANJE KOMUN
Napisao Opcina Busovaca   
Friday, 20 March 2020
ZAPISNIK O OCJENI PONUDA I ODLUKA O IZBORU-NABAVKA I ISPORUKA KOMUNALNOG VOZILA ZA SAKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA SA NADOGRADNJOM ZAPREMINE 7,5 m3