Odluka o usvajanju žalbe i poništenju postupka JN-Nabavka materijala i radovi na javnoj rasvjeti
Napisao Opcina Busovaca   
Tuesday, 28 April 2020
Odluka o usvajanju žalbe i poništenju postupka javne nabavke-Nabavka materijala i radovi na javnoj rasvjeti uz magistralni put na dionici Gudelj - Srednja škola