Zahtjev, Saglanost, E-aukcija, Zapisnik o oc. i Odluka o izboru-Održavanje jav. rasv.na pod. opć. B.
Napisao Opcina Busovaca   
Monday, 02 November 2020
Zahtjev za ispravku računske greške, Saglanost za ispravku računske greške, Izvještaj - E-aukcija, Zapisnik o ocjeni  i Odluka o izboru-Održavanje javne rasvjete na području općine Busovača za 2020/2021.g.