Odluka o dodjeli okv. sporaz. drugorang. pon.-Nab. i isp.posipnog mat.-troske za zim.održ. put. na p
Napisao Opcina Busovaca   
Wednesday, 11 November 2020
Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma drugorangiranom ponuđaču-Nabavka i isporuka posipnog materijala-troske za zimsko održavanje puteva na području općine Busovača ukupne količine od 2400 tona za zimski period od 2020 do 2024. godine