Izvještaj E-auk., Zap. o oc. i Odluka o izb.-Red. zimsko odr.grad.ul. i jav. i nek. put.na pod.O.B.
Napisao Opcina Busovaca   
Friday, 13 November 2020
Izvještaj E-aukcija, Zapisnik o ocjeni i Odluka o izbor-Redovno zimsko održavanje gradskih ulica i javnih i nekategorisanih puteva na području općune Busovača za zimski period od 2020 do 2024. godine