Odluka o prihvatanju ponude-Održavanje softvera na serverima u Uredu na., Matičnom uredu i Info cen
Napisao Opcina Busovaca   
Wednesday, 27 January 2021
Odluka o prihvatanju ponude-Održavanje softvera na serverima u Uredu načelnika, Matičnom uredu i Info centru