Odluka o privatanju ponude-Nabavka i sukcesivna isporuka kancelarijskog mat. za potrebe OB u 2021.g.
Napisao Opcina Busovaca   
Thursday, 04 March 2021
Odluka o privatanju ponude-Nabavka i sukcesivna isporuka kancelarijskog materijala za potrebe općine Busovača u 2021.g.