Ulica 16.kolovoza/augusta bb, 72260
Izbornik
Naslovnica
O nama
Povijest/istorija
Uprava
Sjednice OV-a
Odluke,zakljuci i dokumenti OV-a
Javne nabavke
Gospodarstvo
Turistička razglednica
Smještaj i ugostiteljstvo
Obrazovna i socijalna infrastruktura
Vjerski život
Kultura
Sport
Fotogalerija
Servisne informacije
Linkovi
Kontakt
Traži
Općina - jedinica lokalne samouprave PDF Ispiši E-mail
Napisao Opcina Busovaca   
Wednesday, 13 March 2013

Federacija Bosne i Hercegovine se sastoji od federalnih jedinica - kantona, u okviru kojih postoje općina i grad kao jedinice lokalne samouprave. Općina Busovača je jedna od dvanaest općina koje se nalaze u sastavu Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna, čije je sjedište u Travniku.

Saznaj više...
 
Općinsko vijeće PDF Ispiši E-mail
Napisao Opcina Busovaca   
Thursday, 07 March 2013

Općinsko vijeće Busovača je predstavničko tijelo građana općine Busovača koje donosi općinske propise i druge akte u okviru prava i dužnosti Općine, iz samoupravnog djelokruga Općine, te obnaša i druge poslove sukladno važećim zakonskim propisima i Statutu.

 

Saznaj više...
 
Vijećnici Općinskog vijeća PDF Ispiši E-mail
Napisao Opcina Busovaca   
Monday, 18 March 2013
 
Vijećnici Općinskog vijeća Busovača u mandantnom periodu 2020 - 2024. godine
 
 
Saznaj više...
 
Radna tijela i povjerenstva PDF Ispiši E-mail
Napisao Opcina Busovaca   
Thursday, 21 March 2013

Radna tijela i povjerenstva/komisije Općinskog vijeća Busovača

 
Općinsko vijeće Busovača, sukladno Statutu, ima stalna i povremena radna tijela i povjerenstva/komisije koja u okviru svojih obveza razmatraju prijedloge odluka i drugih akata, te druga pitanja koja su na dnevnom redu sjednica Općinskog vijeća, i o istima daju svoja mišljenja i prijedloge. Radna tijela i povjerenstva imaju pravo Općinskom vijeću predlagati donošenje određenih odluka i drugih akata.
Saznaj više...
 
Općinski načelnik PDF Ispiši E-mail
Napisao Opcina Busovaca   
Wednesday, 13 March 2013

Asim Mekić  - rođen 14.09.1959. godine u Mehurićima, općina Busovača.

Oženjen je, otac četvoro djece, dedo.

Po zanimanju diplomirani mašinski inžinjer - profesor mašinstva.

 

Saznaj više...
 
Službe za upravu PDF Ispiši E-mail
Napisao Opcina Busovaca   
Thursday, 21 March 2013

Za vršenje upravnih i stručnih, kao i poslova lokalne samouprave iz nadležnosti Općine, osnivaju se općinske službe za upravu. Radom općinskih službi za upravu rukovodi Općinski načelnik.

Saznaj više...
 
MZ PDF Ispiši E-mail
Napisao Opcina Busovaca   
Friday, 05 July 2013
Mjesne zajednice
 
Na području Općine osnivaju se mjesne zajednice kao obavezan oblik mjesne samouprave putem kojih građani sudjeluju u odlučivanju o poslovima iz samoupravnog djelokruga i lokalnim poslovima koji neposredno i svakodnevno utječu na njihov život i rad.
 
Saznaj više...
 
Dokumenti i Odluke PDF Ispiši E-mail
Napisao Opcina Busovaca   
Wednesday, 03 April 2013
 
  •  
Saznaj više...
 
Calendar
Kalendar

Anketa
Da li Vam se dopada naša stranica?
 
© 2021 Opcina Busovaca