Zahtjev, Saglasnost, Izvještaj E-aukcija, Zapisnik i Odluka-Održavanje javne rasvjete na području op
Napisao Opcina Busovaca   
Wednesday, 11 August 2021
Zahtjev za ispravku računske greške, Saglasnost za ispravku računske greške, Izvještaj E-aukcija, Zapisnik o ocjeni ponude i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma-Održavanje javne rasvjete na području općine Busovača