Radna tijela i povjerenstva
Napisao Opcina Busovaca   
Thursday, 21 March 2013

Radna tijela i povjerenstva/komisije Općinskog vijeća Busovača

 
Općinsko vijeće Busovača, sukladno Statutu, ima stalna i povremena radna tijela i povjerenstva/komisije koja u okviru svojih obveza razmatraju prijedloge odluka i drugih akata, te druga pitanja koja su na dnevnom redu sjednica Općinskog vijeća, i o istima daju svoja mišljenja i prijedloge. Radna tijela i povjerenstva imaju pravo Općinskom vijeću predlagati donošenje određenih odluka i drugih akata.

 

Stalna povjerenstva / komisije Općinskog vijeća Busovača su:

 

·          Povjerenstvo /komisija za propise,

·          Povjerenstvo/komisija za budžet,

·          Povjerenstvo/komisija za prigovore, predstavke i prijedloge,

·          Povjerenstvo/komisija za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica,

·          Povjerenstvo/komisija za ljudska prava, ravnopravnost spolova i odnose sa vjerskim zajednicama,

·          Povjerenstvo/komisija za izbor i imenovanja, 

·          Povjerenstvo/komisija za mlade,

·          Povjerenstvo/komisija za planiranje općinskog razvoja