Skijalište Busovačka planina
Napisao Opcina Busovaca   
Saturday, 02 February 2008

Busovačka planina se nalazi iznad grada Busovača. Prije rata bila je jedno od najpoznatijih odmarališta, kako zbog svoje izrazite izoliranosti, tako i zbog ugodne klime. Odranije je poznata po jednom od svojih endema, alpska ruža  (Rosa pendulina), koja je danas dosta rijetka. Na lokaciji Busovačke staje nalazi se pomen obilježje poginulim pripadnicima HVO-a. 

 

Na navedenom lokalitetu je 2006. godine otvoreno skijalište, što je razlogom da je ovo mjesto postalo posjećenije zimi nego ljeti. Skijalište je vrhunski opremljeno, sa uređenim stazama i sasvim dovoljno prostora i za veliki broj posjetitelja. Na navedenom lokalitetu je planirana gradnja vikend naselja sa pratećim sadržajima što će u najskorije vrijeme omogućiti i boravak na duže vrijeme.

Prirodne ljepote i skoro povezivanje Busovačke planine sa gradom dobrom prometnicom svakako su izazov kojem je teško odoliti.