Ostalo
Napisao Opcina Busovaca   
Saturday, 02 February 2008

Udruga planinara „Tisovac“ Busovača je utemeljena 2002. godine i trenutačno broji 120 članova, a prvenstveni zadaci su im izgradnja planinarskog doma na Busovačkim stajama i aktivno učestvovanje u svim akcijama koje se odnose na zaštitu okoliša.

 

Nikako se ne smije zaboraviti da u Busovači djeluje Sportski savez Općine Busovača kao krovna institucija koja je svojim utemeljenjem i konkretnim aktivnostima umnogome doprinijela da se rezultati športaša i športašica, a samim tim i športskih klubova sa područja općine Busovača mogu ocijeniti više nego zadovoljavajućim, a u mnogim segmentima i iznad najoptimističnijih očekivanja.