Islam
Napisao Opcina Busovaca   
Saturday, 02 February 2008

Medžlis islamske zajednice Busovača sastoji se od šest džemata: Busovača, Kaćuni, Lugovi, Bukovci, Putiš i Gornja Rovna. Svaki džemat ima svoju džamiju, a na području općine postoji i 13  mekteba: Lončari, Jelinak, Strane, Merdani, Grablje, Pezići, Skradno, Solakovići, Mehurići, Šudine, Turići, Dolac i Dobraljevo.

Vjerski život ovdašnjih muslimana odvija se u džamijama, ali i u mesdžidima, samo u nešto manjoj mjeri. Džamije su stalno otvorene zbog vjerske obveze klanjanja pet vakata namaza, a u dane Bajrama džamije su pretijesne da prime sve vjernike.

Za vrijeme mjeseca Ramazana, najsvetijeg mjeseca kod muslimana, propisan je post i obvezno davanje. Tijekom ovog mjeseca u svakoj džamiji se svaki dan uči po jedan džuz Kurana, što je u narodu poznatije kao Mukabela.

Muslimani slave dva bajrama: jedan po završetku mjeseca Ramazana /Ramazanski bajram) koji traje tri dana. Drugi je Kurban bajram  koji traje četiri dana, i za vrijeme kojeg se prinosi žrtva Allahu dž.š. (kurban). Ovaj vjerski praznik se još zove i Hadžijski bajram jer za vrijeme trajanja istog vjernici obnašaju hadž u Meki.

Bajrami su dani druženja, posjete rodbini i masovnih posjeta mezarjima.

Glavna džamija nalazi se u Busovači i potiče još iz 16. stoljeća. Sulejmanbegova ili Čaršijska džamija je srušena 1993. godine za vrijeme ratnih dejstava, ali je obnovljena 2002. godine na istim temeljima i sa istim nazivom.

Na čelu Medžlisa je glavni imam Ferid efendija Huseinbašić, a predsjednik Izvršnog odbora medžlisa je Salih Ekmeščić.

Kao remek djela sepulkralne arhitekture turskog doba na području općine Busovača su izgrađena tri turbeta (mauzoleji u kojima su ukopani istaknuti šehidi, a isti i danas postoje.

U sklopu vjerskih objekata postoji i tekija u Kaćunima, najveća građevina takve vrste na Balkanu, u sklopu koje se nalazi i bolnica. Ista je privatno vlasništvo šejh Mesud efendije Hadžimejlića, ali se ipak nalazi u sastavu islamske zajednice. Inače, šejh Hadžimejlić je predsjednik Tarikatskog centra u Bosni i Hercegovini, ali i na Balkanu.. Derviši ove tekije su nakšibendijsko-rufaiskog reda, a kao Dan tekije obilježava se 21. ožujak/mart.