Gospodarstvo
Napisao Opcina Busovaca   
Tuesday, 14 May 2013

„ART“ d.o.o. Busovača

Adresa: Grablje bb.

Tel./faks: (030) 592-114

Djelatnost: inženjering, projektiranje, trgovina tečnim gorivima

Autodijelovi d.o.o. „ŠTROLA“

Adresa: N.Š. Zrinski bb.

Telefon: (030) 736-656

Djelatnost: nabavka i prodaja svih vrsta autodijelova

Cvjećarna „Palma“

Adresa: „16. kolovoza“ bb.

telefon: (063) 414-427

Djelatnost: nabavka i prodaja svih vrsta cvijeća, pogrebne usluge

„EKO-COMMERCE“ d.o.o. Busovača

Sjedište: Bukovci bb.

Telefon: (030) 591-275

Djelatnost: proizvodnja žičanih proizvoda, stubišne ograde, zaštitne rešetke....

„ESTA“ d.o.o. Busovača

Sjedište: Tina Ujevića bb.

Telefon: (030) 732-163

Djelatnost: projektiranje, izvođenje i ispitivanje elektro instalacija

„EZ“ d.o.o. Busovača

Sjedište: Kaćuni bb.

Telefon: (030) 591-012

Djelatnost: proizvodnja sredstava za kućnu higijenu, kozmetike, ambalaže....

„FENIKS“ d.o.o. Busovača

Sjedište: N.Š. Zrinski bb.

Telefon: (030) 732-332

Djelatnost: nabavka i prodaja elektro i vodo materijala

„FIN-ING“ Busovača

Sjedište: Zagrebačka bb.

Telefon: (030) 593-142

Djelatnost: pružanje svih knjigovodstvenih usluga za fizička i pravna lica

„GRAND“ d.o.o. Busovača

Sjedište:N.Š. Zrinski bb

Telefon:(030) 732-241

Djelatnost: rezanje građa, komadni namještaj, zidne galanterije

„GTU“ d.o.o. Busovača

Sjedište: Bukovci bb.

Telefon:(030) 591-022

Djelatnost: izvođenje građevinskih radova u visokogradnji i niskogradnji

„HIMESA“ d.o.o. Busovača

Sjedište: Bukovci bb.

Telefon: (030) 591-280

Djelatnost: proizvodnja praškastih građevnih materijala

„INOS“ d.o.o. Busovača

sjedište: „18. studenog“ bb.

Telefon: (030) 733-137

Djelatnost: sakupljanje i primarna prerada sekundarnih sirovina

„JESS“ d.o.o. Busovača

Sjedište: Kaćuni bb.

Telefon: (030) 590-080

Djelatnost: proizvodno-uslužna djelatnost (građevinarstvo i održavanje putova)
 

„MEDIAPAN“ d.d. Busovača u stečaju

Sjedište. Kaonik bb.

Telefon: (030) 732-095

Djelatnost: proizvodnja zidnih i stropnih obloga i raznih vrsta lajsni

„MORE“ d.o.o. Busovača

Sjedište: S.S. Krančevića bb.

Telefon: (030) 732-338

Djelatnost: nabava i trgovina građevnim materijalima

„NEXT“ d.o.o. Busovača

Sjedište. Kaonik bb.

Telefon: (030) 736-101

Djelatnost: Tehnički pregled svih vrsta motornih vozila

„ORMAN“ d.o.o. Busovača

Sjedište: Kaćuni bb.

Telefon: (030) 591-111

Djelatnost: Trgovina i transport tečnih derivata, građevna operativa

„JUGOVIĆ COMMERCE“ d.o.o.

Sjedište. Kaćuni bb.

Telefon: (030) 591-031

Djelatnost: proizvodnja i prodaja drvenog uglja

„PAL PROM“ d.o.o. Busovača

Sjedište: Polje bb.

Telefon: (063) 386-115

Djelatnost: proizvodnja, otkup i prodaja  euro paleta

Pekara „NINA“ Busovača

Sjedište. „16. kolovoz“ bb.

Telefon: (063) 333-664Djelatnost. proizvodnja i promet svim vrstama pekarskih proizvoda

„PGM“ d.o.o. Busovača

Sjedište: S.S. Kranjčevića bb.

Telefon: (030) 732-145

Djelatnost: proizvodnja i ugradnja građevnog materijala

„SAB“ d.o.o. Busovača

Sjedište: Tisovačka bb.

Telefon: (030) 733-151

Djelatnost: međunarodni i unutarnji transport, trgovina

„SAMOBORKA-VATROSTALNA“ d.o.o.

Sjedište: Donje Skradno

Telefon: (030) 733-122

Djelatnost: proizvodnja i ugradnja građevnog vatrostalnog materijala

„ŠTEKO BAU“ d.o.o. Busovača

Sjedište: Gusti Grab bb.

Telefon: (030) 736-422

Djelatnost: trgovina na veliko i malo

ŠGD Šume Središnje Bosne

Poslovna jedinica Busovača

Sjedište: Branitelja domovine bb.Telefon: (030) 732-132

„TAMEX“ d.o.o. Busovača

Sjedište: Bukovci bb.

Telefon (030) 591-201

Djelatnost: rezana građa i prerada svih vrsta drveta

Djelatnost: proizvodnja, obrada i ugradnja kamenih spomenika

„TERMO ZIEGEL Nigma“ d.d. Busovača

Sjedište: „18. studenog“ bb.

Telefon: (030) 733-098

Djelatnost: proizvodnje opeke i opekarskih proizvoda sa transportom

„TISA“ d.o.o. Busovača

Sjedište: Branitelja domovine bb.

Telefon: (303) 732-957
Djelatnost: trgovina – maloprodaja i ugostiteljske usluge

„TISACOMMERCE“ d.o.o. Busovača

Sjedište: N.Š. Zrinski bb

Telefon. (063) 333-234

Djelatnost nabava i promet svim vrstama građevnog materijala

„VALVOSON“ d.o.o. Busovača

Sjedište: Kaonik bb.

Telefon: (030) 733-554

Djelatnost: Trgovina motornim uljima i mazivima

„VATROSTALNA“ d.d. Busovača

Sjedište: Branitelja domovine bb.

Telefon: (030) 732-199Djelatnost: proizvodnja i ugradnja vatrostalnih materijala

„VERONA“ d.o.o. Busovača

Sjedište: Kaonik bb.

Telefon: (0309 736-082