POZIV NA POTPISIVANJE UGOVORA SA KORISNICIMA KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA SUBVENCIONIRANJE PLATE
Napisao Opcina Busovaca   
Tuesday, 21 July 2020
 
 
 
Poziv na· potpisivanje ugovora sa korisnicima koji su ostvarili pravo na subvencioniranje plate za mjesece april i maj 2020.godine na osnovu Javnih poziva Vlade SBK