Geografija i demografija

Sama lokacija teritorije općine nudi mnogobrojne razvojne mogućnosti i dobru povezanost sa većim naseljenim mjestima i razvijenim općinama.

GradUdaljenost
Zenica20 km
Sarajevo63 km
Tuzla161 km
Banja Luka164 km
Mostar170 km
Brčko181 km
Bihać252 km
Općina Busovača ima tri visinske oblasti: planinska (iznad 1200 metara) koja zauzima 19% cjelokupne teritorije, brdska koja je i najzastupljenija i čini 58% ukupne teritorije, i ravničarska sa 23% zastupljenosti teritorije Općine. Kroz teritoriju općine Busovača prolaze glavne putne komunikacije za Sarajevo (glavni grad BiH) i Kiseljak sa jedne, Zenicu i dalje prema Doboju sa druge, te Travnik i dalje prema Jajcu, Bihaću … sa treće strane.
Planine na području općine Busovača
Planinskim dijelom teritorije općine Busovača dominira nekoliko visinskih tački ovdašnjih planina, od kojih izdvajamo Suha jela (1800 m), Suha voda (1502 m), Modri kamen (1308 m), Hum (1241 m), Pridolci (1171 m), Dolačko brdo (1128 m), Saračevica (957 m), Javor (820 m)…, dok je najniža tačka na području općine Busovača lokalitet Aganovića mlin (345 m).
Riječni tokovi koji prolaze kroz teritotiju općine Busovača

Općina Busovača ima „svoje“ dvije rijeke, Ivančica i Klokotnica, koje svom svojom dužinom prolaze kroz teritoriju općine Busovača. Pored njih, kroz teritoriju općine Busovača protiču rijeke Lašva i Kozica, što sveukupno čini 40,2 km riječnih vodotoka.

Klima
Na području općine Busovača preovladava umjereno–kontinentalna i planinska klima. Prema dostupnim podacima, najniža izmjerena temperatura na ovim prostorima iznosi minus 25 stepeni. Najviša izmjerena temperatura zvanično iznosi plus 39 stepeni, dok je prosječna godišnja temperatura plus 11 stepeni. Tokom godine dana prostori općine Bsovača imaju u prosjeku 80 sunčanih dana, dok prosječne godišnje padavine iznose 870 l / m 2 .
Demografska struktura
Prema popisu stanovništva iz 2013. godine na području općine Busovača je živjelo ukupno 17.910 stanovnika, od čega Hrvata 8.873 ili 49,54%, Bošnjaka 8.681 ili 48,43 %, Srba 205 ili 1,14%, ostalih 151 (koji se nisu izjasnili, bez odgovora ili su u grupaciji ostalih) ili 0,85% koji žive u ukupno 47 naseljenih mjesta organizovanih u 22 mjesne zajednice.