Službe uprave

Naziv službeKontaktE-mail/Web
Ured načelnika(030)-732-152
(030)-732-184
opcina.busovaca1@tel.net.ba
www.opcina.busovaca.com
Ured predsjedatelja općinskog vijeća(030)-732-152
(030)-732-184
predsjedateljovbusovaca@gmail.com
Tajnik/sekretat ureda načelnika i predsjednik/predsjedatelj općinskog vijeća030/732-184opcina.busovaca@hotmail.com
Služba za lokalni ekonomski razvitak/razvoj, obnovu i raseljene osobe(030)-732-152
(030)-732-696
opcina.busovaca1@tel.net.ba
Služba za prostorno uređenje, urbanizam i stambene poslove030/732-561
Inspekcija:
030/732-547
naser.opcina@hotmail.com
Služba za finansije/finacije i trezor/riznicu(030)-732-066
računovodstvo:
030/732-050
030/732-155
030/732-145
opcina.busovaca@tel.net.ba
Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko/braniteljsko-invalidsku zaštitu/skrb(030)-732-432zeljkavujica@gmail.com
Služba za civilnu zaštitu(030)-732-192cz.op.busovaca@tel.net.ba
Služba za geodetsko i imovinsko pravne poslove(030)-732-172katastar.busovaca@gmail.com
Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i braniteljsko/boračko invalidsku skrb/zaštitu030/732-432
Matični ured:
030/732-110
BIZ:
030/732-165
zeljka.vujica@gmail.com