Javne nabavke

DatumNazivLink za preuzimanje
17.07.2024. Odluka o poništenju postupka – Dom zdravlja Busovača PREUZMI
12.07.2024.Nabavka i isporuka GNSS uređaja za potrebe Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove-Odluka o izboruPREUZMI
09.07.2024.Radovi na sanaciji lokalnih puteva i regulacija korita rijeka i potokaPREUZMI
19.06.2024.Nabavka goriva za potrebe Općine Busovača-Odluka o izboru, Zapisnik o ocjeniPREUZMI
07.06.2024.Nabavka i isporuka računara i računarske opreme-Odluka o izboru, Zapisnik o ocjeniPREUZMI
07.06.2024.Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala-Odluka o izboru, Zapisnik o ocjeniPREUZMI
27.05.2024.Nabavka, isporuka i ugradnja saobraćajnih znakova za područje Općine BusovačaPREUZMI
20.05.2024.KONKURSNA DOKUMENTACIJA – KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA “DOMA ZDRAVLJA BUSOVAČA”PREUZMI
16.05.2024.Nabavka, isporuka i razastiranje šljunčanog pijeska za lokalne i nekategorisane putOdluka o izboru, Zapisnik o ocjeni ponudePREUZMI
19.04.2024.Nabavka i isporuka građevinskog materijala i pridruženih artikala-Odluka o izboru, Zapisnik o ocjeniPREUZMI
16.04.2024.Radovi na izgradnji i rekonstr. infrastrukt. objekata LOT IV- Odluka o izboru i Zapisnik o ocjeniPREUZMI
16.04.2024.Radovi na izgradnji i rekonstr. infrastrukt. objekata LOT III- Odluka o izboru, Izvještaj e-aucija i Zapisnik o ocjeniPREUZMI
16.04.2024.Radovi na izgradnji i rekonstr. infrastrukt. objekata LOT II- Odluka o izboru, Izvještaj e-aucija i Zapisnik o ocjeniPREUZMI
16.04.2024.Radovi na izgradnji i rekonstr. infrastrukt. objekata LOT I- Odluka o izboru, Izvještaj e-aucija i Zapisnik o ocjeniPREUZMI
08.04.2024.Izgradnja i sanacija putne infrastrukture LOT III-Odluka o izboru i Zapisnik o ocjeniPREUZMI
08.04.2024.Izgradnja i sanacija putne infrastrukture LOT II – Odluka o izboru, Zapisnik o ocjeniPREUZMI
08.04.2024.Izgradnja i sanacija putne infrastrukture-Odluka o izboru,Zapisnik o ocjeniPREUZMI
05.04.2024.Radovi na hidrograđevnim objektima LOT III Odluka o izboru, Zapisnik o ocjeniPREUZMI
05.04.2024.Radovi na hidrograđevnim objektima LOT II Izrada vodovodne mreže u Kaćunima_ dionica Vladića vrh-Kaštele Odluka o izboru, Zapisnik o ocjeniPREUZMI
05.04.2024.Radovi na hidrograđevnim objektima LOT I Izrada mosta na rijeci Ivančici MZ RavanPREUZMI
05.04.2024.Nabavka i isporuka cijevi-Odluka o izboruPREUZMI
05.04.2024. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora – Nabavka i sukc. ispor. vodovodnih i kanaliz. cijevi PREUZMI
04.04.2024.Sanacija kapele na groblju Smreke i nadogradnja mrtvačnice uz kapelu MZ Polje Odluka oPREUZMI
29.03.2024.Nasipanje i rasplanjivanje puteva- Odluka o izboruPREUZMI
27.03.2024.Izgradnja AB zida do o.š. u Gornjoj Rovni LOT IIPREUZMI
27.03.2024.Rekonstrukcija vodovoda za o.š. Bukovci- LOT IPREUZMI
26.03.2025.Utopljavanje objekata od značaja za lokalnu zajednicu-Odluka o izboruPREUZMI
26.03.2024.Izgradnja potpornog zida (Žega-Donje Polje)-Odluka o izboruPREUZMI
18.03.2024.Nabavka i isporuka betonskih cijevi i proizvoda od betona Odluka o izboru, Zapisnik o ocjeniPREUZMI
18.03.2024.LOT II Radovi na izgradnji javne rasvjete Odluka o izboru, zapisnik o ocjeniPREUZMI
18.03.2024.LOT I Radovi na održavanju javne rasvjete Odluka o izboru, Zapisnik o ocjeniPREUZMI
12.03.2024.Nabavka i sukcesivna isporuka građevinskog materijalaPREUZMI
06.03.2024.Nabavka i sukcesivna isporuka betona Odluka o izborz, Zapisnik o ocjeniPREUZMI
13.02.2024.Radovi na izgradnji dijela gradskog vodovoda za MZ Putiš- Odluka o izboruPREUZMI
01.02.2024.Sanacija klizišta Bilića kuće- Odluka o izboruPREUZMI
09.01.2024.ODRŽAVANJE SOFTVERA NA SERVERIMA U UREDU ON MATIČNOM UREDU I PROTOKOLU ZA 2024 GODINU – ODLUKA O PRIHVATANJUPREUZMI
09.01.2024.RADOVI NA IZGRADNJI DIJELA GRADSKOG VODOVODA ZA MZ PUTIŠ – ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDEPREUZMI
14.12.2023.Redovno zimsko održavanje LOT I – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđačaPREUZMI
14.12.2023.Redovno zimsko održavanje – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđačaPREUZMI
13.12.2023.RADOVI NA UKRAŠAVANJU ULICA – ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDEPREUZMI
11.12.2023.Nabavka i isporuka posipnog materijala – troske za zimsko održavanje puteva – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđačaPREUZMI
08.12.2023.Zaključak o odgađanju postupka javne nabavkePREUZMI
06.12.2023.IZVOĐENJE RADOVA NA AB OGRADI U NASELJU KAĆUNI – ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDEPREUZMI
04.12.2023.NABAVKA I ISPORUKA ZASTAVA II – Odluka o prihvatanju ponudePREUZMI
29.11.2023.RADOVI NA HIDROGRAĐEVNIM OBJEKTIMA – ZAPISNIK O OCJENI PONUDAPREUZMI
29.11.2023.RADOVI NA HIDROGRAĐEVNIM OBJEKTIMA – ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJENIJEG PONUĐAČAPREUZMI
17.11.2023.Uspostava digitalnog katastra komunalnih uređaja za područje općine Busovača – Zapisinik o ocjeni ponudaPREUZMI
17.11.2023.Uspostava digitalnog katastra komunalnih uređaja za područje općine Busovača – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđačaPREUZMI
15.11.2023.IZRADA I UGRADNJA GOLOVA I NOSAČA – ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDEPREUZMI
25.10.2023.ZAPISNIK 0 OCJENI PONUDA
u otvorenom postupku javne nabavke radova – Radovi na hidrograđevnim objektima
PREUZMI
17.10.2023.NABAVKA PROZORA ZA OSNOVNU ŠKOLU KAĆUNI – ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDEPREUZMI
10.10.2023.NABAVKA I ISPORUKA ZASTAVA – Odluka o prihvatanju ponudePREUZMI
15.09.2023.Renoviranje prostorija Centra za socijlani rad Busovača – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Zapisnik o ocjeni ponudaPREUZMI
11.09.2023.Nabavka i isporuka kancelarijskog namještaja LOT III Odluka o izboru, PREUZMI
11.09.2023.Nabavka i isporuka kancelarijskog namještaja u ime drugog ugovornog organa JU Centar za socijlani rad LOT II – Odluka o izboru, Zapisnik o ocjeni,Izvještaj e-aukcijaPREUZMI
05.09.2023.Nabavka i isporuka kancelarijskog namještaja u ime drugog ugovornog organa JU Centar za socijlani rad LOT I – Odluka o izboru, Zapisnik o ocjeni,Izvještaj e-aukcijaPREUZMI
01.09.2023.NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA – ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDEPREUZMI
01.09.2023.Zaključak o nastavku postupka javne nabavke – Renoviranje prostoija Centra za socijlani radPREUZMI
23.08.2023.Asfaltiranje, rekonstrukacija i sanacija lokalnih puteva – Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma drugoranigranom ponuđačuPREUZMI
23.08.2023.UTOPLJAVANJE ZGRADE NK BUSOVAČA – ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDEPREUZMI
22.08.2023.IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE – ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDEPREUZMI
17.08.2023.Zaključak o odgađanju postupka javne nabavke – Renoviranje prostorija Centra za socijalni radPREUZMI
15.08.2023. IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI POTPORNOG ZIDA U MJESTU TURIĆI, MZ LUGOVI – ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDEPREUZMI
15.08.2023. IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI POTPORNOG ZIDA U MJESTU TURIĆI, MZ LUGOVI – ZAPISNIK O OCJENI PONUDEPREUZMI
10.08.2023.UTOPLJAVANJE ZGRADE NK BUSOVAČA – ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUĐAČAPREUZMI
09.08.2023.Asfaltiranje, rekonstrukcija i sanacija lokalnih puteva Odluka o izboruPREUZMI
09.08.2023.NABAVKA I ISPORUKA TONERA I KANCELARIJSKOG MATERIJALA – ZAPISNIK O OCJENI PONUDEPREUZMI
09.08.2023.NABAVKA I ISPORUKA TONERA I KANCELARIJSKOG MATERIJALA – ODLUKA O PRIHVATNJU PONUDEPREUZMI
04.08.2023.ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE – NABAVKA I ISPORUKA RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREMEPREUZMI
04.08.2023.ZAPISNIK O OCJENI PONUDE – NABAVKA I ISPORUKA RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREMEPREUZMI
02.08.2023.Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci – Utopljavanje zgrade NK Busovača – Druga faza: Dostavljanje početnih ponudaPREUZMI
25.07 2023.LOT III- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđačaPREUZMI
25.07 2023.LOT II – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđačaPREUZMI
25.07 2023.LOT I – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača PREUZMI
24.07.2023.Pregovarački postupak bez obavještenja o nabavci – TD BUSOVAČAPREUZMI
04.07.2023.Asfaltiranje, rekonstrukcija i sanacija Odluka o izmjeni tenderske dokumentacijePREUZMI
10.07.2023.Odluka o ispravci Odluke 0 izmjeni tenderske dokumentacije PREUZMI
21.06.2023.ODLUKA O PRIHV.PONUDE-AB OGRADA MEZARJA KAĆUNIPREUZMI
20.06.2023.Održavanje računarske opreme za Općinu Busovača – Odluka o prihvatanjuPREUZMI
20.06.2023.Održavanje računarske opreme za Općinu Busovača – Zapisnik o ocjeni ponudePREUZMI
20.06.2023.Nabavka i sukcesivna isporuka tonera – Odluka o prihvatanjuPREUZMI
20.06.2023.Nabavka i sukcesivna isporuka tonera – Zapisnik o ocjeni ponudePREUZMI
20.06.2023.Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala – Odluka o prihvatanju ponudePREUZMI
20.06.2023.Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala – Zapisnik o ocjeni ponudePREUZMI
20.06.2023.Nabavka i isporuka računara i računarske opreme – Odluka o prihvatanju ponudePREUZMI
20.06.2023.Nabavka i isporuka računara i računarske opreme – Zapisnik o ocjeni ponudePREUZMI
20.06.2023.Nabavka goriva za potrebe Općine Busovača – Odluka o prihvatanjuPREUZMI
20.06.2023.Nabavka goriva za potrebe Općine Busovača – Zapisnik o ocjeni ponudePREUZMI
06.06.2023.Radovi na kopanju i zatrpavanju kanala za polaganje vodovodnih i kanalizacionih cijevi Odluka o izboruPREUZMI
26.05.2023.Odluka o otkazivanju postupka za predmet Izrada elaborata o inžinjerskogeološkim i mehaničkim karakteristikama tla lokalitet SajtovićiPREUZMI
25.05.2023.Odluka o poništenju postupka – Betoniranje puta u mjestu Ravan, ogranak Brdo od kuće Marina Pančića do Budića krivinePREUZMI
25.05.2023.Zapisnik o ocjeni ponuda i Odluka o izboruPREUZMI
24.05.2023.Nabavka i sukcesivna isporuka građevinskog materijala – Izvještaj e-aukcija, Zapisnik o ocjeni, Odluka o izboruPREUZMI
24.05.2023.Odluka o prihvatanju ponude PREUZMI
23.05.2023.Izgradnja infrastrukturnih objekata, LOT II – Izvještaj e-aukcija, Zapisnik o ocjeni, Odluka o izboruPREUZMI
18.05.2023.Izgradnja infrastr.objekata LOT I Odluka, Zapisnik o ocjeniPREUZMI
16.05.2023.Radovi na sanaciji nastalih šteta usljed popl. i element. nepogoda Odluka o izboru Izvještaj e-aukcija Zapisnik o ocPREUZMI
16.05.2023.Utopljavanje zgrade NK Busovača Odluka o izboru, Zapisnik o ocjeni, Izvještaj e-aukcijaPREUZMI
11.05.2023. Nabavka i sukcesivna isporuka vodovodnih i kanalizacionih cijevi Odluka o izboru, zapisnik o ocjeniPREUZMI
04.05.2023.ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA PREUZMI
05.05.2023.Nabavka i sukcesivna isporuka gradevinskog materijala – Odluka o izmjeni tenderske dokumentacijePREUZMI
28.04.2023.OBAVJEŠTENJE O NABAVCI-NABAVKA I SUKCESIVNA ISPORUKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALAPREUZMI
19.04.2023.OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1176-7-3-11-3-20/23PREUZMI
16.04.2023.Nabavka i isporuka betonskih cijevi i proizvoda od
betona
PREUZMI
11.04.2023.Nabavka i sukcesivna isporuka betona Odluka o izboruPREUZMI
06.04.2023.Odluka o prihvatanju ponude – Izrada idejnog i glavnog projekta dogradnje objekta uz Osnovnu školu BusovačaPREUZMI
31.03.2023. Odluka o odgađanju javne nabavke PREUZMI
27.03.2023.Nabavka i sukcesivna isporuka vodovodnih i kanalizacionih cijeviPREUZMI
27.03.2023.Odluke o poništenju postupka – Utopljavanje zgrade NK BusovačaPREUZMI
27.03.2023.Odluka, zapisnik o ocjeni, izvještaj e-aukcija- Nabavka,isporuka i razastiranje šljunčanog pijeskaPREUZMI
16.03.2023.Nabavka i ugradnja elastične odbojne ograde – odluka o prihvatanju ponudePREUZMI
10.03.2023.Nabavka, isporuka i razastiranje šljunčanog pijeska Obavještenje o nabavciPREUZMI
10.03.2023.Odluka o izmjeni tenderske dokumentacije PREUZMI
10.03.2023.Nabavka i isporuka betonskih cijevi i proizvoda od betona Ispravka obavještenja o javnoj nabavciPREUZMI
10.03.2023.Nabavka i isporuka betonskih cijevi i proizvoda od betona Obavještenje o nabavciPREUZMI
10.03.2023.Nabavka i sukcesivna isporuka betona Ispravka obavještenjaPREUZMI
10.03.2023.Nabavka i sukcesivna isporuka betona Obavještenje o nabavciPREUZMI
10.03.2023.Nabavka i isporuka betonskih cijevi i proizvoda od betona Odluka o izmjeni TDPREUZMI
10.03.2023.Nabavka i sukcesivna isporuka betona: Odluka o izmjeni TDPREUZMI
21.02.2022. Nabavka i isporuka uglja, Odluka o izboru, Izvještaj e-aukcija, Zapisnik o ocjeniPREUZMI
27.01.2023.Izrada katastarskog situacionog prikaza za vodovod Pridolci i put TisovacPREUZMI
26.01.2023.Odluka o prihvatanju ponude – Održavanje softvera na serverima u uredu načelnika, matičnom uredu i info centruPREUZMI
26.01.2023.OBAVIJEST O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA IZ ČLANA 52. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMAPREUZMI
12.01.2023.Utopljavanje zgrade NK Busovača Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranomPREUZMI
04.01.2023.Radovi na održavanju i izgradnji javne rasvjete Odluka o izboru Zapisnik o ocjeniPREUZMI
24.12.2022.Regulacija dijela potoka na Babijak potoku, MZ Polje, Odluka o izboru,Zapisnik IzvještajPREUZMI
21.12.2022.Radovi na izgradnji metalne kovane ograde Odluka o izboruPREUZMI
10.12.2022.Utopljavanje zgrade NK Busovača Odluka o izboru,PREUZMI
09.12.2022.Dopuna plana javnih nabavki XXVIPREUZMI
09.12.2022.OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
1176-1-3-54-3-40/22
PREUZMI
08.12.2022.Programi za finansijsko knjigovodstvo – Odluka o izboruPREUZMI
06.12.2022.OBAVJEŠTENJE O NABAVCI-RADOVI NA IZGRADNJI METALNE KOVANE OGRADEPREUZMI
05.12.2022.OBAVJEŠTENJE O NABAVCI-REG.DIJELA KORITA NA BABIJAK POTOKU, MZ POLJEPREUZMI
02.12.2022.DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKI XXV PREUZMI
28.11.2022.DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKI XXIV PREUZMI
24.11.2022.Odluka o izmjeni Tenderske dokumentacije PREUZMI
21.11.2022.Izrada projektne dokumentacije (Ravanjski put) i vršenje nadzora- Odluka o izboru PREUZMI
15.11.2022.Izgradnja potpornog zida na Babijak potoku – Obavještenje o dodjeli ugovora PREUZMI
14.11.2022.Izrada kaptaže-limeno vrelo- Odluka o izboru PREUZMI
11.11.2022.Građevinsko-zanatski radovi na zgradi šumarije-Odluka o izboru PREUZMI
10.11.2022.DOPUNA PLANA JN XXIII PREUZMI
07.11.2022.DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKI XXII PREUZMI
04.11.2022. Nabavka i ugradnja elastične odbojne ograde Odluka o prihvatanju ponude PREUZMI
01.11.2022.DOPUNA PLANA JN ZA 2022 – XXI PREUZMI
31.10.2022.Usluge drobljenja kamena- Odluka o prihvatanju ponude PREUZMI
Oktobar/Listopad 2022.Dopuna Plana javnih nabavki XXPREUZMI
06.10.2022.Odluka o izradi plana integritetaPREUZMI
21.09.2022.Nabavka i sukcesivna isporuka proizvoda od čelika Odluka o izboru, Zapisnik o ocjeniPREUZMI
20.09.2022.Nabavka i sukcesivna isporuka vodovodnih i kanalizacionih cijevi Zahtjev, saglasnost, Izvještaj e-aukcija,Zapisnik o ocjeni, OdlukaPREUZMI
16.09.2022.Izmjena prozora na učionicama O.Š. Kaonik Odluka o prihvatanju ponudePREUZMI
Septembar/Rujan 2022.Dopuna Plana javnih nabavki XIXPREUZMI
09.09.2022.Ispravka obajvještenja vodovodne i kanalizacione cijeviPREUZMI
09.09.2022.OBAVJEŠTENJE O NABAVCI-VODOVODNE I KANALIZACIONE CIJEVIPREUZMI
09.09.2022.IZMJENA OBAVJEŠTENJA Proizvodi od čelikaPREUZMI
09.09.2022.Ispravka obavještenja o nabavci-betonPREUZMI
09.09.2022.NABAVKA I SUKCESIVNA ISPORUKA BETONA Obavještenje o nabavciPREUZMI
09.09.2022.NABAVKA I ISPORUKA PROIZVODA OD ČELIKA Obavještenje o nabavciPREUZMI
09.09.2022.Nabavka i isporuka betonskih cijevi i proizvoda od betona Odluka, Zapisnik o ocjeni, IzvještajPREUZMI
30.08.2022.Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđačaPREUZMI
Septembar/Rujan 2022.Dopuna plana JN XVIIPREUZMI
24.08.2022.Akcioni plan za jačanje sistema za očuvanje integriteta Općine BusovačaPREUZMI
23.08.2022.OBAVJEŠTENJE O NABAVCI-NABAVKA I ISPORUKA BETONSKIH CIJEVI I PROIZVODA OD BETONAPREUZMI
16.08.2022.Obavještenje u nabavciPREUZMI
August/Kolovoz 2022.Dopuna plana javnih nabavki XVIPREUZMI
05.08.2022.Odluka o prihvatanju ponudePREUZMI
August/Kolovoz 2022.Dopuna plana javnih nabavki XVPREUZMI
05.08.2022.Odluka o prihvatanju ponudePREUZMI
August/Kolovoz 2022.Dopuna plana javnih nabavki XVPREUZMI
22.07.2022.Nabavka isporuka i ugradnja klima uređaja -Odluka o izboruPREUZMI
26.07.2022.ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDEPREUZMI
Juli/Srpanj 2022. DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2022. GODINU (XIV)PREUZMI
Juli/Srpanj 2022.Dopuna plana XIIIPREUZMI
07.07.2022.Nabavka i sukcesivna isporuka građevinskog materijala-Zapisnik o ocjeni, odluka o izboruPREUZMI
05.07.2022.Asfaltiranje, rekonstrukcija i sanacija lokalnih puteva, ulica, udarnih rupa-Odluka, Zapisnik o ocjeni, Izvještaj e-aPREUZMI
Juni/Lipanj 2022.Dopuna plana XIIPREUZMI
17.06.2022.Ljetno održavanje lokalnih i pristupnih puteva Odluka o izbooru Zapisnik o ocjei, Izvještaj e-aukcijaPREUZMI
15.06.2022.Obavještenje o nabavciPREUZMI
07.06.2022.Odluka o otkazivanju postupkaPREUZMI
Juni/Lipanj 2022.Dopuna Plana JN XIPREUZMI
03.06.2022.OBAVJEŠTENJE O NABAVCI-LEJTNO ODRŽAVANJE LOKALNIH I PRISTUPNIH PUTEVA (1)PREUZMI
Juni/Lipanj 2022.Dopuna plana javnih nabavki XPREUZMI
24.05.2022.Radovi na betoniranju puta i rekonstrukciji bazena Zapisnik, o ocj, Izvještaj,Odluka o izboruPREUZMI
25.05.2022.Nabavka isporuka i ugradnja saobraćajnih znakova za područje općine Busovača-Odluka o prihvatanju ponudePREUZMI
24.05.2022.Radovi na izgradnji i rekonstr.vodov.sistema i gabionskih zid. Odluka o izboru, Izvještaj e-aukc, Zapisnik o ocjPREUZMI
20.05.2022.Nabavka i sukc.isporuka građ. materijala Odluka o poništenju, Zapisnik o ocjeni, Zahtjev za pojašnjenjePREUZMI
19.05.2022.Održavanje računarske opreme za Općinu Busovača-odluka o prihvatanju ponudePREUZMI
18.05.2022.Sanacija i rekon.infrastr. uređenje ind. zone i asf.prist.puta Mediapan Odluka o dodjeliPREUZMI
17.05.2022.Odluka o prihv.ponude-Izrada glavnog projekta servisne saobrać.u naseljenom mjestu KaćuniPREUZMI
13.05.2022.Radovi na sanaciji obor. odvodnje i kan.mreže Odluka, Zapisnik o ocjeni,Izvještaj, Zahtjev i sagl. za ispravku rač.gr.PREUZMI
Maj/Svibanj 2022.DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKI IXPREUZMI
12.05.2022.Nabavka šljunkastog materijala Odluka o prihvatanju ponudePREUZMI
09.05.2022.Utopljavanje doma kulture u naseljima Solakovići, Buselji i Hrasno Odluka o dodjeli ug. drugorangiranomPREUZMI
04.05.2022.Sanacija i rekonstrukcija infrastrukture,uređ.ind zone i asfalt pristupnog puta Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđačaPREUZMI
Maj/Svibanj 2022.DOPUNA PLANA JN ZA 2022-VIIIPREUZMI
05.05.2022.Zapisnik o ocjeni ponude i Odluka o izboru-Nabavka i sukcesivna isporuka betona za općinu BusovačaPREUZMI
Maj/Svibanj 2022.Javne nabavke VIIPREUZMI
05.05.2022.Izvođenje radova na sanaciji klizišta izgradnjom krila mosta,potpor.i gab.zidova Odluka o izboru, zapisnik o ocjeniPREUZMI
28.04.2022.OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – RADOVI NA IZGRADNJI VODOVODNIH SISTEMA I GABIONSKIH ZIDOVAPREUZMI
28.04.2022.Radovi na betoniranju puta i rekonstrukciji bazena Obavještenje o nabavciPREUZMI
April/TravanjDopuna plana javnih nabavki VIPREUZMI
25.04.2022.OBAVJEŠTENJE O NABAVCI-AJN-SANACIJA KLIZIŠTAPREUZMI
25.04.2022.OBAVJEŠTENJE O NABAVCI-AJN-SANACIJA OBORINSKE ODVODNJE I KANALIZACIONE MREŽEPREUZMI
April/Travanj 2022.Dopuna plana javnih nabavki VPREUZMI
21.04.2022.Utopljavanje doma kulture u naseljima Solakovići, Buselji Hrasno Zapisnik o ocjeni, izvještaj, Odluka o izboruPREUZMI
20.04.2022.Nabavka, isporuka i izgradnja materijala za potrebe javne rasvjete Odluka o izboruPREUZMI
15.04.2022.Nabavka i sukcesivna isporuka kancelarijskog materijalaPREUZMI
14.04.2022.Nabavka i sukcesivna isporuka tonera-Odluka o izboruPREUZMI
14.04.2022.Nabavka i isporuka računara i računarske opreme-Odluka o izboruPREUZMI
18.04.2022.Nabavka i sukcesivna isporuka građevinskog materijala Obavještenje o nabavciPREUZMI
14.04.2022.Nabavka i sukcesivna isporuka betona Obavještenje o nabavciPREUZMI
14.04.2022.Rekonstrukcija gradskog vodovoda u naselju Krčevine i Donja Kula Zahtjev,Saglasnost, Izvještaj i OdlukaPREUZMI
14.04.2022.Nabavka i sukcesivna isporuka vodovodnih i kanalizac.cijevi Zapisnik o ocjeni, OdlukaPREUZMI
13.04.2022.Nabavka goriva za potrebe Općine Busovača Odluka o prihvatanju ponudePREUZMI
12.04.2022.Sanacija i rekonstrukcija infrastrukture_ uređenje industrijske zone i asfaltiranjePREUZMI
12.04.2022.Nabavka i dovoz kamena krečnjaka – Odluka o prihvatanju ponudePREUZMI
08.04.2022.Izvještaj o provedenoj e-aukciji, zapisnik o ocjeni i odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – nabavka, isporuka i razastiranje šljunčanog pijeska za lokalne i nekategorisane putevePREUZMI
08.04.2022.Obavještenje o nabavci – Utopljavanje objekta dom kulture u naseljima Solakovići, Buselji i HrasnoPREUZMI
April/Travanj 2022.DOPUNA PLANA IVPREUZMI
April/Travanj 2022.III DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKIPREUZMI
05.04.2022.SANACIJA I REKONSTRUKCIJA INFRASTRUKTURE; UREĐENJE INDUSTRIJSKE ZONE I ASFALTIRANJE PRISTUPNOG PUTAPREUZMI
Februar/Veljača 2022.II DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKIPREUZMI
29.03.2022.Nabavka i isporuka parkovskih klupa i sitnog mobilijara za park- Odluka o prihvatanju ponudePREUZMI
28.03.2022.OBAVJŠTENJE O NABAVCI-AJN-VODOVOD KRČEVINA I DONJA KULAPREUZMI
28.03.2022.OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1176-7-1-4-3-5/22PREUZMI
Februar/Veljača 2022.I DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKIPREUZMI
25.03.2022.Nabavka metalnih stubova za rasvjetu i sitnog materijala Odluka o izboruPREUZMI
23.03.2022.Nabavka i isporuka parkovskog mobilijara za dječije igralište- Odluka o prihvatanju ponudePREUZMI
21.3.2022.OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1176-1-1-5-3-6/22PREUZMI
Mart/Ožujak 2022.PLAN JAVNIH NABAVKI 2022.PREUZMI
11.03.2022.Nabavka i sukcesivna isporuka uglja za grejnu sezonu 2022-2023 Odluka po žalbiPREUZMI
28.02.2022.Nabavka i sukcesivna isporuka uglja – Zapisnik o ocjeni i odluka o izboruPREUZMI
17.02.2022.Odluka o prihvatanju ponude – Izrada projekta primarne vodovodne mreže SRC PridolciPREUZMI
15.02.2022.Odluka o prihvatanju ponude – Održavanje softveraPREUZMI
14.02.2022.OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1176-7-1-1-3-4/22PREUZMI
06.12.2021.Odluka o prihvatanju ponude – ugaljPREUZMI
Decembar/Prosinac 2021.DOPUNA PLANA JN ZA 2021. GODlNU (XIX)PREUZMI
Novembar/Studeni 2021.DOPUNA PLANA JN ZA 2021. GODINU (XVIII)PREUZMI
Novembar/Studeni 2021.DOPUNA PLANA JN ZA 2021. GODINU (XVII)PREUZMI
06.10.2021.Odluka o nastavku procedure Javne nabavke – rasvjetaPREUZMI
Oktobar/Listopad 2021.DOPUNA PLANA JN ZA 2021. GODINU (XVI)PREUZMI
05.10.2021.Odluka o prihvatanju ponudePREUZMI
Septembar/Rujan 2021.DOPUNA PLANA JN ZA 2021. GODlNU (XV)PREUZMI
Septembar/Rujan 2021.DOPUNA PLANA JN ZA 2021. GODINU (XIV)PREUZMI
24.08.2021.Odluka o obustavi Javne nabavkePREUZMI
August/Kolovoz 2021.DOPUNA PLANA JN ZA 2021. GODINU (XIII)PREUZMI
Juli/Srpanj 2021.DOPUNA PLANA JN ZA 2021. GODINU (XII)PREUZMI
Juli/Srpanj 2021.IZMJENE I DOPUNE PLANA JN ZA 2021. GODINU (XI)PREUZMI
Juli/Srpanj 2021.IZMJENE I DOPUNE PLANA JN ZA 2021. GODINU (XI)PREUZMI
02.07.2021.Odluka o izboru np ponuđačaPREUZMI
Juni/Lipanj 2021.DOPUNA PLANA JN ZA 2021. GODINU (X)PREUZMI
Juni/Lipanj 2021.IZMJENE I DOPUNE PLANA JN ZA 2021. GODINU (IX)PREUZMI
22.06.2021.Odluka o prihvatanju ponude – JR metalni stuboviPREUZMI
Juni/Lipanj 2021.DOPUNA PLANA JN ZA 2021. GODINU (VIII)PREUZMI
Juni/Lipanj 2021.IZMJENE I DOPUNE PLANA JN ZA 2021. GODINU (VII)PREUZMI
03.06.2021.Zahtjev – Ispravka računske greškePREUZMI
Juni/Lipanj 2021.IZMJENE I DOPUNE PLANA JN ZA 2021. GODINU (VI)PREUZMI
07.06.2021.Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđačuPREUZMI
Maj/Svibanj 2021.DOPUNA PLANA JN ZA 2021. GODINU (V)PREUZMI
18.05.2021.Odluka o izboru np ponuđačaPREUZMI
Maj/Svibanj 2021.DOPUNA PLANA JN ZA 2021. GODINU (IV)PREUZMI
April/Travanj 2021.IZMJENE I DOPUNE PLANA JN ZA 2021. GODINU (II)PREUZMI
10.05.2021.E-AUKCIJA – PIJESAKPREUZMI
April/Travanj 2021.IZMJENE I DOPUNE PLANA JN ZA 2021. GODINU (II)PREUZMI
07.05.2021.Odluka o prihvatanju ponudePREUZMI
28.04.2021.INFORMACIJA 0 PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJA VE OBAVJEŠTENJA 0 NABAVCIPREUZMI
April/Travanj 2021.DOPUNE PLANA JN ZA 2021. GODINU (III)PREUZMI
April/Travanj 2021.DOPUNE PLANA JN ZA 2021. GODINU (III)PREUZMI
April/Travanj 2021.IZMJENE I DOPUNE PLANA JN ZA 2021. GODINU (II)PREUZMI
16.04.2021.Odluka o prihvatanju ponudePREUZMI
April/Travanj 2021.IZMJENE I DOPUNE PLANA JN ZA 2021. GODINU (II)PREUZMI
25.03.2021.Odluka o prihvatanju ponudePREUZMI
04.03.2021.Odluka o prihvatanju ponudePREUZMI
22.02.2021.Odluka o prihvatanju ponudePREUZMI
22.02.2021.Odluka o prihvatanju ponudePREUZMI
19.02.2021.Toner – Odluka o prihvatanju ponudePREUZMI
Januar/Siječanj 2021.PLAN JN ZA 2021. GODINUPREUZMI
Februar/Veljača 2021.DOPUNA PLANA JN ZA 2021. GODINU (I)PREUZMI
27.01.2021.Odluka o prihvatanju ponude – softverPREUZMI
Januar/Siječanj 2021.Plan JN za 2021 godinuPREUZMI
26.01.2021.Odluka o prihvatanju ponude -ugaljPREUZMI
07.12.2020.Ispravka konkursa – GAPREUZMI
11.11.2020.ODLUKA – troskaPREUZMI
Oktobar/Listopad 2020.Dopuna plana Javnih nabavki 2020. (XXVIII)PREUZMI
Oktobar/Listopad 2020.DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU (XXVIII)PREUZMI
13.10.2020.Odluka o prihvatanju ponude – cijeviPREUZMI
Septembar/Rujan 2020.DOPUNU PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU (XXVI)PREUZMI
07.10.2020.Odluka o prihvatanju ponude – kamenPREUZMI
07.10.2020.Odluka o prihvatanju ponudePREUZMI
Oktobar/Listopad 2020.Tenderska dokumentacijaPREUZMI
05.10.2020.Odluka o prihvatanju ponudePREUZMI
Oktobar/Listopad 2020.DOPUNUA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU (XXVII)PREUZMI
Juli/Srpanj 2020.DOPUNU PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU (XIX)PREUZMI
Septembar/Rujan 2020.DOPUNU PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU (XXII)PREUZMI
Septembar/Rujan 2020.DOPUNU PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU (XXV)PREUZMI
Septembar/Rujan 2020.DOPUNU PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU (XXVI)PREUZMI
29.09.2020.Odluka o prihvatanju ponude – stolarijaPREUZMI
28.09.2020.ZAPISNIK 0 OCJENI PONUDA u predmetu javne nabavke radova u konkurentskom zahtjevu za dostavu ponudaPREUZMI
25.09.2020.IZVJEŠTAJ 0 TOKU I ZAVRŠETKU E-AUKCIJE – betonPREUZMI