Radna tijela i komisije

Općinsko vijeće Busovača, sukladno Statutu, ima stalna i povremena radna tijela i povjerenstva/komisije koja u okviru svojih obveza razmatraju prijedloge odluka i drugih akata, te druga pitanja koja su na dnevnom redu sjednica Općinskog vijeća, i o istima daju svoja mišljenja i prijedloge. Radna tijela i povjerenstva imaju pravo Općinskom vijeću predlagati donošenje određenih odluka i drugih akata. Stalna povjerenstva / komisije Općinskog vijeća Busovača su: –    Povjerenstvo/komisija za propise, –    Povjerenstvo/komisija za budžet, –    Povjerenstvo/komisija za prigovore, predstavke i prijedloge, –    Povjerenstvo/komisija za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica, –    Povjerenstvo/komisija za ljudska prava, ravnopravnost spolova i odnose sa vjerskim zajednicama, –    Povjerenstvo/komisija za izbor i imenovanja, –    Povjerenstvo/komisija za mlade, –    Povjerenstvo/komisija za planiranje općinskog razvoja