Ulica 16.kolovoza/augusta bb, 72260
Izbornik
Naslovnica
O nama
Povijest/istorija
Uprava
Sjednice OV-a
Odluke,zakljuci i dokumenti OV-a
Javne nabavke
Gospodarstvo
Turistička razglednica
Smještaj i ugostiteljstvo
Obrazovna i socijalna infrastruktura
Vjerski život
Kultura
Sport
Fotogalerija
Servisne informacije
Linkovi
Kontakt
Traži
Općinski načelnik PDF Ispiši E-mail
Napisao Opcina Busovaca   
Wednesday, 13 March 2013

Asim Mekić  - rođen 14.09.1959. godine u Mehurićima, općina Busovača.

Oženjen je, otac četvoro djece, dedo.

Po zanimanju diplomirani mašinski inžinjer - profesor mašinstva.

 

 

Nosilac izvršne vlasti u okviru prava i dužnosti općine je Općinski načelnik. Općinskog načelnika biraju građani općine neposrednim glasanjem.

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga općine obavlja poslove koji se odnose na: 

·          predstavlja i zastupa Općinu,

·          osigurava izvršavanje odluka i drugih akata Općinskog vijeća i odgovoran je za njihovo provođenje,

·          podnosi prijedlog Proračuna Općine,

·          odgovoran je za izvršavanje proračuna Općine,

·          obnaša upravljački nadzor nad zakonitošću rada javnih ustanova i poduzeća kojim je osnivač Općina, te im daje upute za rad,

·          donosi akte iz svoje mjerodavnosti,

·          predlaže Općinskom vijeću odluke i druge akte,

·          osigurava izradu i Općinskom vijeću podnosi na usvajanje ekonomske planove,razvojne planove,investicijske programe,

           prostorne i urbanističke planove i ostale planske i regulatorne dokumente što se odnose na korištenje i

           upravljanje zemljištem, uključujući zoniranje i korištenje javnog zemljišta,

·          provodi politiku Općine sukladno odlukama Općinskog vijeća,

·          izvršava zakone i druge propise čije je izvršenje povjereno Općini,

·          utvrđuje ustrojstvo službi za upravu i drugih službi Općine,

·          donosi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu općinskih službi,

·          realizira suradnju Općine sa drugim općinama, gradovima, međunarodnim drugim organizacijama sukladno odlukama i

           zaključcima  Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela,

·          podnosi izvješće Općinskom vijeću o ostvarivanju politike Općine i svojim aktivnostima,

·          odlučuje o pitanjima iz radnog odnosa zaposlenika sukladno zakonu,

·          brine se o zakonitom i pravodobnom obnašanju poslova iz mjerodavnosti općinskih službi i poduzima mjere za osiguranje

           njihovog učinkovitijeg rada,

·          sklapa ugovore i druge pravne poslove sukladno zakonu, Statutu Općine i odluci Općinskog vijeća,

·          brine se o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava rada,

·          obnaša i druge poslove utvrđene zakonom, drugim propisima i Statutom Općine.

 

 
Ured općinskog načelnika
Zgrada Općine Busovača, I kat, ured broj 20
 tel: (030) 732-152 ,  faks: (030) 733-038
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova, morate imati uključen Javascript da bi je vidjeli

 
< Prošli   Sljedeći >
Calendar
Kalendar

Anketa
Da li Vam se dopada naša stranica?
 
© 2021 Opcina Busovaca