JAVNI POZIV ZA USMENU RASPRAVU U PREDMETU OBNOVE POSTUPKA IZDAVANJE RJEŠENJA O ODOBRENJU GRADNJE