Izvadak/izvod iz zapisnika sa javne rasprave o Nacrtu proračuna/budžeta Općine Busovača za 2024. godinu