INFORMACIJA 0 ODRŽAVANJU VJEŽBI EVAKUACIJE IZ OBLASTI POROTIVPOŽARNE ZAŠTITE