OBAVIJEST O LITERATURI  POTREBNOJ ZA PROVJERU ZNANJA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO RADNO VRIJEME U JU DOM ZDRAVLJA BUSOVAČA