JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE UPRAVNOG VIJEĆA/ODBORA JAVNE USTANOVE GRADSKA KNJIŽNICA/BIBLIOTEKA BUSOVAČA