TREĆA PONOVLJENA JAVNA LICITACIJA ZA PRODAJU VATROGASNOG VOZILA