PROJEKAT MEG – IMENOVANA RADNA GRUPA ZA UČEŠĆE U AKTIVNOSTIMA “UČEŠĆE GRAĐANA”