SPISAK STUDENATA KOJI NE ISPUNJAVAJU USLOVE KONKURSA/NATJEČAJA ZA DODJELU STIPENDIJA