JAVNI POZIV ZA UVID U GLAVNI PROJEKAT RADI IZJAŠNJENJA