JAVNI POZIV NA UVID U SITUACIJU LOKACIJE RADI IZJAŠNJENJA